Sledovanie využitia dát na PC

Windows má vstavaný nástroj na sledovanie, ktorý vám umožní sledovať využitie dát bez inštalácie akýchkoľvek programov alebo služieb tretích strán. Pomôcku môžete aktivovať pri akomkoľvek sieťovom pripojení na paneli Siete a sledovať svoje využitie dát v reálnom čase. Obslužný program zobrazuje štatistiku využitia dát pod názvom sieťového pripojenia. Ak má vaša spoločnosť namerané pripojenie na internet, sledovanie využitia dát vám môže pomôcť vyhnúť sa zbytočným nákladom na nadbytočné dáta.

1

Umiestnite kurzor myši do horného alebo dolného rohu obrazovky počítača.

2

Kliknutím na kúzlo „Nastavenia“ otvoríte panel nastavení.

3

Kliknutím na ikonu „Sieť“ otvoríte panel Siete.

4

Pravým tlačidlom myši kliknite na názov siete a v rozbaľovacej ponuke zvoľte možnosť „Zobraziť odhadované využitie dát“, čím zobrazíte odhadované využitie dát.

5

Ak chcete vrátiť odhadované množstvo využitých dát na nulu, vyberte možnosť Resetovať. Obslužný program začne sledovať využitie dát od času, ktorý vyberiete reset, a zobrazí časové obdobie od obnovenia.