Ako resetovať rozširovač dosahu Linksys

Predĺžovač dosahu Linksys môže byť užitočným spôsobom, ako zvýšiť signál Wi-Fi v celej budove, ale predtým, ako bude zariadenie pripravené na použitie, musíte vykonať základné nastavenie. Ak váš extender prestane fungovať, prejdite procesom resetovania extenderu Linksys a vráťte ho späť na výrobné nastavenia.

Tip

Predĺžovač rozsahu Linksys môžete resetovať prostredníctvom jeho webového rozhrania alebo stlačením a podržaním jeho resetovacieho tlačidla.

Proces nastavenia rozširovacieho modulu Linksys

Pri nastavovaní extendera Linksys sa najskôr uistite, či máte pre svoj smerovač názov Wi-Fi, bezpečnostné nastavenia, heslo a vysielací kanál. Tieto informácie môžete zvyčajne získať z nastavení smerovača alebo zo zariadenia, ako je počítač alebo telefón, ktorý už na pripojenie k smerovaču používate. Ak si nie ste istí, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb alebo si prečítajte príručku k smerovaču.

Potom zapojte predlžovač Linksys, počkajte, kým sa rozsvietia svetlá a farby zostanú stabilné. Pripojte ethernetový kábel k počítaču a k smerovaču a pripojte tieto dve zariadenia. Niektoré, ale nie všetky, extendery vám tiež umožnia pripojiť sa k sieti Wi-Fi špecifickej pre extender v tomto konfiguračnom kroku, ak nemáte po ruke ethernetový kábel. Otvorte webový prehľadávač a prejdite na adresu IP predvoľby Linksys, 192.168.1.1.

Ak sa zobrazí výzva na zadanie používateľského mena a hesla, vyskúšajte predvolené nastavenia s prázdnym prihlasovacím menom a heslom systému Linksys „admin“. Na stránke nastavenia zadajte informácie o bezdrôtovej sieti a kliknite na tlačidlo „Uložiť“.

Po nastavení extenderu by ste mali byť schopní pripojiť sa k nemu alebo k vášmu smerovaču Wi-Fi a získať prístup k sieti a internetu. Na mnohých modeloch, keď ste pripojení k extenderu, môžete vo svojom webovom prehliadači prejsť na extender.linksys.com a v budúcnosti prejsť na stránku nastavení.

Resetovanie vášho zariadenia Extender

Ak budete niekedy potrebovať resetovať bezdrôtový extender na výrobné nastavenia, existujú dva spôsoby, ako to urobiť. Pred obnovením nastavení možno budete chcieť vyskúšať odpojiť zariadenie a znova ho zapojiť, aby sa mohlo reštartovať bez nutnosti novej konfigurácie.

Zariadenie môžete fyzicky resetovať stlačením a podržaním resetovacieho tlačidla asi na osem sekúnd. Potom ho odpojte, počkajte niekoľko sekúnd a znova ho pripojte. Budete musieť znova zadať konfiguračné nastavenia.

Prípadne môžete zariadenie resetovať pomocou bezdrôtového pripojenia za predpokladu, že sa k nemu dokážete pripojiť. Pri pripojení k zariadeniu sa pomocou webového prehliadača pripojte k adrese IP servera Extender Extender alebo adrese extender.linksys.com. V ponuke zvoľte možnosť „Správa“ a potom „Predvolené nastavenia z výroby“. Kliknite na možnosť „Obnoviť pôvodné nastavenia“. Odpojte nástavec na 30 sekúnd a potom ho znova zapojte.