4 fázy rozpočtového cyklu

Štvorfázový rozpočtový cyklus, ktorý sa zvyčajne používa na opis vládneho rozpočtu, sa vzťahuje aj na malé podniky, ktoré fungujú na základe rozpočtu. Každý krok alebo fáza procesu je sama o sebe cenná pre vaše podnikanie. Každá z nich vyžaduje zváženie výdavkov vašej firmy a toho, ako ovplyvnia ziskovosť vašej spoločnosti.

Tip

Štyri fázy rozpočtového cyklu pre malé podniky sú príprava, schvaľovanie, realizácia a hodnotenie.

Rozpočtový cyklus je životnosť rozpočtu od jeho vytvorenia alebo prípravy až po vyhodnotenie. Väčšina malých podnikateľov nepoužíva pojem „rozpočtový cyklus“, ale používa tento proces a prechádza každou z jeho štyroch fáz - prípravou, schválením, realizáciou a hodnotením.

Pripravte si rozpočet

Prvým krokom rozpočtového procesu je jeho vytvorenie. Hotovo, tento proces sa začína dôkladným premýšľaním na úrovni terénu. Malo by sa zvážiť, aký vysoký príjem je potrebný a aké nové iniciatívy je možné zahájiť.

Ako vlastník malého podniku bude vaše vedenie a vízia viesť, čo je zahrnuté a čo vylúčené z rozpočtu. Zvážite predpokladané výnosy; výdavky na mzdy, prevádzku a materiál zamestnancov; a náklady na všetky vylepšenia, ktoré plánujete urobiť vo svojej spoločnosti.

Nechajte si schváliť rozpočet

Aj keď je proces politického rozpočtu trochu chaotický, jeden z jeho základných princípov je pre vaše podnikanie veľmi zmysluplný. Rozpočty sa neschvaľujú na základe áno alebo nie. Namiesto toho sú predmetom debaty.

Aj keď niekedy môže politický proces narušiť rozpočtové priority, podniky sa nemusia týmto problémom podrobiť. Namiesto toho môže byť schvaľovací proces pre vás príležitosťou ustúpiť a vziať si iný pohľad na to, ako vaša spoločnosť vynakladá finančné prostriedky.

Väčšina majiteľov malých firiem zvláda všetky štyri fázy cyklu svojho rozpočtu sama. To je v poriadku, ale nerobte to vo vákuu. Nechajte svojho účtovníka alebo dôveryhodného partnera preskúmať ho skôr, ako ho označíte štítkom „Schválené“.

Vykonajte svoj rozpočet

Po schválení rozpočtu je čas ho implementovať. Na rozdiel od federálnej vlády nemôžu vlastníci firiem ako vy zhromažďovať prostriedky, aby zabránili zbytočnému míňaniu. Svoju obchodnú taktiku však môžete upraviť tak, aby zvládala zvyšovanie výdavkov alebo nižšie ako očakávané príjmy.

Peniaze väčšinou prichádzajú a odchádzajú v súlade s rozpočtom. Dobrý rozpočet nie je obmedzením toho, čo môže vaša spoločnosť minúť. Je to finančné stelesnenie stratégie a taktiky vašej spoločnosti na daný rok.

Pravidelne vyhodnocujte svoj rozpočet

Aj ten najlepšie naplánovaný rozpočet by sa mal z času na čas prehodnotiť a v prípade potreby ho upraviť. Zmeny výnosov, úpravy nákladov a nové informácie o zákazníckej základni sú príkladmi vecí, ktoré si môžu vyžadovať revíziu rozpočtu.

Vláda audituje a hodnotí výdavky, aby sa zabezpečilo, že sa peniaze vynakladajú zákonne. Priebežné hodnotenie rozpočtu vašej firmy si však vyžaduje širšiu optiku. Budete chcieť sledovať, ako efektívne sa míňajú peniaze. V podnikaní však skutočne záleží na tom, či pracujete so ziskom.

Predstavte si rozpočet svojej firmy ako živý dokument, ktorý vám pomôže definovať vaše ciele. Štyri fázy rozpočtového cyklu poskytujú rámec na dosiahnutie týchto cieľov.