Ako nájsť chýbajúcu knižnicu iTunes

Po otvorení iTunes sa zobrazí vaša knižnica iTunes. ITunes ukladajú všetky položky zakúpené v obchode iTunes do priečinka iTunes Media na pevnom disku. Priečinok iTunes Media obsahuje aj položky importované z diskov CD a DVD, ako aj všetky ostatné položky, ktoré ste importovali do programu. V priečinku iTunes Media je uložená vaša knižnica iTunes, takže akonáhle nájdete priečinok iTunes Media na pevnom disku, budete môcť nájsť svoje súbory knižnice.

1

Spustite iTunes na počítači so systémom Windows 7.

2

Kliknite na „Upraviť“ v hornej časti okna iTunes a z ponuky vyberte „Predvoľby“. Otvorí sa okno Predvoľby iTunes.

3

Kliknutím na kartu „Rozšírené“ v hornej časti zobrazíte rozšírené nastavenia.

4

Vyberte úplnú cestu k priečinku iTunes Media v poli „Umiestnenie priečinka ITunes Media“ a stlačením klávesov „Ctrl-C“ ho skopírujte do schránky.

5

Kliknutím na tlačidlo „OK“ zatvoríte okno Predvoľby.

6

Kliknite na tlačidlo „Štart“ a v ponuke „Počítač“ spustíte program Prieskumník.

7

Cestu vyberte jedným kliknutím na paneli s adresou v hornej časti okna programu Windows Explorer.

8

Stlačením klávesovej skratky „Ctrl-V“ prilepte cestu k priečinku Media a stlačením klávesu „Enter“ prejdite do priečinka, ktorý obsahuje knižnicu iTunes.