Je pri spustení potrebná aktualizácia Google?

Pri spustení je potrebná služba Google Update, známa tiež ako Omaha, pretože inštaluje aktualizácie automaticky, takže ich nemusíte aktualizovať manuálne. Pre majiteľa firmy je služba Google Update pohodlná, pretože udržuje dôležité programy v aktualizácii s najnovšími vylepšeniami vrátane opráv chýb, opráv a bezpečnostných funkcií na zvýšenie efektivity. To znamená, že prehliadač, ako je Google Chrome, bude lepšie zobrazovať firemné a iné webové stránky a rýchlo streamovať obsah, napríklad obrázky a videá.

Automatické spustenie

Ak máte v počítači nainštalované programy Google, ako sú Google Chrome a Google Earth, služba Google Update sa predvolene štandardne spúšťa automaticky pri spustení počítača. Tento program je nevyhnutnou súčasťou programov Google pre systémy Windows; preto je pri štarte potrebné inštalovať aktualizácie. Ak máte jeden alebo viac programov Google nastavených na automatické spustenie pri štarte, služba Google Update sa spustí spolu s nimi. Pri spustení zobrazuje proces „GoogleUpdate.exe“ na karte „Procesy“ v Správcovi úloh systému Windows.

Časový plán aktualizácií Google

Aplikácia Google Update používa na inštaláciu aktualizácií automatický plánovač úloh na pripojenie k serveru Google. Primárne sa spolieha na to, že program Windows Task Scheduler kontroluje aktualizácie pravidelne, v priemere, minimálne raz za deň. Aktualizácia Google vykonáva svoj proces a monitoruje server Google v reálnom čase bez akýchkoľvek zásahov, aj keď používate programy Google.

Riešenie problémov s aktualizáciou Google

Ak sa služba Google Update nenačíta alebo niektorý z vašich programov Google nefunguje optimálne, môže problém vyriešiť odinštalovanie a opätovná inštalácia programov, ktoré sa spoliehajú na aktualizačnú službu. Poškodenie konkrétneho programu Google, napríklad odstránené alebo poškodené súbory, môže spôsobiť problémy s aktualizačnou službou.

Je odinštalovanie služby Google Update výhodné?

Aktualizáciu Google bohužiaľ nemožno odstrániť samostatne. Akékoľvek zasahovanie do aplikácie môže viesť k problémom s mnohými vašimi programami Google. Ak jeho proces ukončíte v Správcovi úloh, väčšina programov Google nebude fungovať správne. Aj keď ukončíte proces, služba Google Update sa môže vrátiť automaticky. Ak chcete odinštalovať aplikáciu Google Update, musíte odinštalovať programy Google, ktoré sa pri aktualizáciách spoliehajú na ňu. Po odinštalovaní vašich programov Google by mala byť z vášho systému odstránená služba Google Update.