Ako otvoriť port vzdialenej pracovnej plochy

Vzdialená plocha umožňuje prístup k vášmu počítaču z iného počítača. Port vzdialenej pracovnej plochy môžete otvoriť iba vo svojom počítači, aby ste k nemu mohli získať prístup iba v miestnej sieti, alebo ho môžete otvoriť aj vo svojom smerovači, aby ste mohli počítač používať cez internet. Pred otvorením portu vzdialenej pracovnej plochy v smerovači alebo v bráne firewall musíte povoliť svojmu používateľskému účtu oprávnenie vzdialenej pracovnej plochy v počítači, ku ktorému chcete získať prístup.

Otvorte port v počítači

1

Kliknite na „Štart“, kliknite pravým tlačidlom myši na „Počítač“ a vyberte „Vlastnosti“. Kliknite na možnosť „Vzdialené nastavenia“. Schválte okno Kontrola používateľských kont, ak sa zobrazí.

2

Kliknite na kruh vľavo od položky „Povoliť pripojenie iba z počítačov, na ktorých je spustená vzdialená pracovná plocha s overením na úrovni siete (bezpečnejšie).“ Kliknite na „Vybrať používateľov ...“, ak chcete umožniť vzdialeným prístupom k počítaču iným používateľom, než sú tí, ktorých ste prihlásení do svojho počítača. V opačnom prípade prejdite na krok 4.

3

Kliknite na tlačidlo „Pridať“, zadajte meno používateľa, ktorému chcete povoliť vzdialené používanie počítača, a dvakrát kliknite na tlačidlo „OK“.

4

Kliknutím na tlačidlo „OK“ uložte zmeny. Kliknite na ikonu „Windows“ na pracovnej ploche, zadajte „Firewall“ bez úvodzoviek a kliknite na „Povoliť program cez bránu Windows Firewall“.

5

Posuňte zobrazenie nadol, kým v zozname otvorených programov nenájdete „Vzdialená plocha“ - nezamieňajte ju s výrazom „Vzdialená plocha - RemoteFX“. Ak to ešte nie je začiarknuté, začiarknite políčko „Domov / Práca (súkromne)“. Povolenie Vzdialenej plochy by to malo za vás už byť urobené, ale zaistíte tak, že program nebude blokovaný bránou Windows Firewall pri pokuse o prístup k počítaču.

6

Otvorte akýkoľvek iný program brány firewall, ktorý máte v počítači. Ak nemáte nainštalovaný ďalší program brány firewall, prejdite na ďalší krok. Povoľte číslo portu 3389, aby ste mohli prechádzať cez bránu firewall. Ak si nie ste istí, ako to urobiť, pozrite si dokumentáciu k vášmu programu brány firewall, pretože kroky sú pre každý z nich odlišné.

Otvorte port na smerovači

1

Otvorte webový prehľadávač v počítači, na ktorom ste povolili pripojenia vzdialenej pracovnej plochy. Prejdite na adresu IP smerovača. Zadajte používateľské meno a heslo na prihlásenie smerovača. Tieto informácie nájdete v dokumentácii smerovača.

2

Vyhľadajte časť s názvom podobným ako „Virtuálne servery“ alebo „Presmerovanie portov“ a otvorte ju. Zadajte číslo portu 3389 pre interný a externý port. Vyberte protokol „TCP“.

3

Zadajte adresu IP počítača, na ktorom ste povolili pripojenie k vzdialenej ploche. Stlačte súčasne klávesy „Windows“ a „R“ a uvoľnite ich, ak potrebujete zistiť adresu IP v počítači. V opačnom prípade prejdite na krok 5.

4

Napíšte „cmd“ a kliknite na „OK“. Zadajte „ipconfig“ bez úvodzoviek a stlačte kláves „Enter“. Nájdite hodnotu pre „IPv4 Address“ pre sieťový adaptér, ktorý pripája váš počítač k internetu. Toto je adresa IP, ktorá sa má použiť pri otvorení portu na smerovači.

5

Na konfiguračnej stránke smerovača vyhľadajte adresu IP „WAN“ alebo „Internet“. Tieto informácie si zapíšte na neskôr.

6

Uložte zmeny do smerovača a potom zavrite webový prehľadávač. Na druhom počítači kliknite na ikonu „Windows“ na pracovnej ploche. Zadajte výraz „vzdialený“ a kliknite na „Pripojenie k vzdialenej ploche“.

7

Zadajte internetovú adresu IP, ktorú ste si predtým zaznamenali zo smerovača, a kliknite na tlačidlo Pripojiť. Zadajte používateľské meno a heslo vzdialeného počítača a kliknite na tlačidlo „OK“. Úspešné pripojenie potvrdzuje, že port bol správne otvorený.