Ako nakonfigurovať smerovač na blokovanie webových stránok

Niektoré webové stránky nielenže odpútavajú pozornosť zamestnancov od práce, ale tiež predstavujú pre spoločnosť bezpečnostné riziko. Facebook a ďalšie weby sociálnych sietí sú často terčom škodlivého softvéru, pretože hackeri pomocou sociálneho inžinierstva podnecujú svojich používateľov k sťahovaniu vírusov. Ak chcete zabrániť pracovníkom v prístupe na neautorizované webové stránky, nakonfigurujte smerovač tak, aby blokoval určité kľúčové slová a domény.

NETGEAR

1

Pripojte sa k svojej sieti. Prejdite na túto webovú adresu: 192.168.1.1

2

Ako heslo použite „heslo“ alebo „1234“ a potom stlačte „Enter“; použite druhú možnosť, ak prvá nefunguje.

3

V časti Filtrovanie obsahu vyberte možnosť „Blokovať stránky“. Kliknite na položku „Blokovanie domén“ a potom na položku „Vždy“.

4

Do prázdneho poľa zadajte doménu, ktorú chcete zablokovať. Napríklad ak chcete zablokovať Facebook, zadajte do poľa „facebook.com“.

5

Kliknutím na „Pridať doménu“ zablokujete web. Opakujte tento krok pre každú blokovanú doménu. Po zadaní všetkých blokovaných domén kliknite na tlačidlo Použiť a nastavte filter v sieti.

Linksys

1

Pripojte sa k smerovaču Linksys. Vo webovom prehliadači prejdite na adresu „192.168.1.1“ - bez úvodzoviek.

2

Do poľa Heslo zadajte „admin“. Kliknutím na tlačidlo „OK“ sa prihlásite do zariadenia Linksys.

3

Kliknite na položku Obmedzenia prístupu. Vyberte číslo z rozbaľovacej ponuky Zásady blokovania prístupu.

4

Vytvorte názov politiky a potom vyberte možnosť Povolené. Kliknite na položku „Upraviť zoznam“.

5

Do polí MAC adresa zadajte fyzické adresy počítačov alebo zariadení, ktoré chcete obmedziť.

6

Kliknite na položku Odmietnuť. Skontrolujte, či sú vybraté možnosti „Každý deň“ a „24 hodín“. Zadajte do polí adresy URL webové stránky, ktoré chcete zablokovať. Kliknutím na „Uložiť nastavenia“ obmedzíte prístup na web v sieti.

TRENDnet

1

Pripojte sa k smerovaču TRENDnet a potom vo webovom prehliadači prejdite na nasledujúcu adresu URL: 192.168.10.1

2

Po zobrazení výzvy zadajte do oboch prihlasovacích polí „admin“. Pokračujte stlačením klávesu „Enter“.

3

Vyberte možnosť Rozšírené a potom vyberte možnosť Webový filter. Kliknite na „Povoliť“ a potom zadajte do poľa Webové stránky adresu, ktorú chcete zablokovať.

4

Kliknutím na tlačidlo „Uložiť“ zablokujete web v sieti. Opakovaním vyššie uvedeného kroku zablokujete ďalšie stránky.