Ako pridať titulok k zverejneniu obrázkov na Facebooku

Jednou z najvýkonnejších funkcií Facebooku ako sociálnej siete je schopnosť používateľov zdieľať fotografie s ostatnými používateľmi. Jednotlivé fotografie môžete nahrať na svoju nástenku na Facebooku alebo na nástenku skupiny alebo stránky, ku ktorej máte prístup zverejnením. Tieto obrázky sa zobrazia ako príspevky vo vašom informačnom kanáli noviniek. Ak chcete k príspevku na Facebooku pridať podrobný popis, môžete doň pri prvom nahraní svojej vlastnej fotografie vložiť titulok, neskôr môžete fotografiu upraviť tak, aby obsahovala váš popis, alebo môžete zdieľať fotografiu niekoho iného a pridať k obrázku popis nenahral si.

1

Pridajte komentár pri zverejňovaní fotografie na svoj Facebook. V hornej časti domovskej stránky Facebooku kliknite na odkaz „Pridať fotografiu / video“ a potom na „Nahrať fotografiu / video“. Kliknite na tlačidlo „Prehľadávať“, vyhľadajte svoj obrázok na pevnom disku a potom dvakrát kliknite na súbor s obrázkom. Týmto sa obrázok automaticky nahrá na Facebook. Zadajte titulok do poľa nad poľom na nahrávanie a prispôsobte si nastavenia značkovania a ochrany osobných údajov pod titulkom podľa svojich predstáv. Kliknutím na modré tlačidlo „Odoslať“ zverejníte fotografiu vo svojom albume na Facebooku a na nástenke, pod ktorou je zobrazený titulok.

2

Upravte existujúcu fotografiu vo vlastných albumoch fotografií tak, aby obsahovala váš popis. Vo svojom profile na Facebooku kliknite na kartu „Fotografie“ v ľavom stĺpci a potom kliknite na obrázok, ku ktorému chcete pridať popis. Kliknite na odkaz „Upraviť“ pod svojím menom pod obrázkom a potom napíšte titulok. Ak fotografia už má titulok, môžete ju v súčasnosti tiež pridať, upraviť alebo odstrániť. Titul uložte kliknutím na modré tlačidlo „Uložiť“ pod dialógovým oknom.

3

Zdieľajte obrázok z fotoalbumu inej osoby a pridajte svoj vlastný titulok. Nemôžete pridať titulky do albumov alebo fotografií iných ľudí, ale ak ich zdieľate vo svojom vlastnom zdroji správ, Facebook vám umožňuje pridávať vlastné komentáre. Kliknite na tlačidlo „Zdieľať“ pod ľubovoľným obrázkom vo fotoalbume inej osoby. Vyberte z rozbaľovacej ponuky, kam chcete obrázok umiestniť: na svoju stenu, na stenu priateľa, na skupinu Facebook alebo na stránku Facebook, ktorú spravujete. Zadajte titulok do poľa „Niečo napíšte“ a potom kliknite na modré tlačidlo „Zdieľať fotografiu“ v pravom dolnom rohu dialógového okna, aby ste obrázok znova preposlali s novými titulkami.