Problémy so sťahovaním Microsoft Security Essentials

Ak máte problémy so sťahovaním a inštaláciou programu Microsoft Security Essentials, možno budete musieť pred inštaláciou aplikácie vykonať niekoľko prípravných úloh. Napríklad pred stiahnutím a inštaláciou MSE musí byť z počítača úplne odstránený všetok antivírusový softvér. Mnoho webových stránok zdieľajúcich shareware navyše ponúka stiahnutie verzií aplikácie MSE. Namiesto sťahovania nástroja z jedného z týchto serverov si stiahnite MSE iba z oficiálnej stránky na stiahnutie spoločnosti Microsoft.

Overte kompatibilitu OS

Microsoft Security Essentials je kompatibilný iba s Windows 7, Vista a Windows XP. Vo Windows 8 poskytuje program Windows Defender rovnakú ochranu ako MSE. Ďalej si nezabudnite stiahnuť správnu verziu operačného systému. Napríklad ak na vašom počítači beží 32-bitový systém Windows 7, musíte si stiahnuť 32-bitovú verziu MSE a nainštalovať ju do svojho počítača.

Odstránenie antivírusového programu

Pred inštaláciou MSE úplne odstráňte všetky antivírusové a antimalvérové ​​programy. Aj keď ste odinštalovali antivírusovú ochranu, aby ste sa pripravili na inštaláciu MSE, zvyšky súborov stále zostávajú. Stiahnite a spustite nástroj na odstránenie antivírusového produktu, ktorý odstráni všetky zvyšky súborov a nastavenia. Každý hlavný distribútor antivírusových nástrojov poskytuje nástroj na odstránenie svojho produktu. Napríklad AVG poskytuje nástroj AVG Remover a spoločnosť Kaspersky ponúka nástroj na odstránenie KAV (pozri Zdroje). Spoločnosť McAfee poskytuje nástroj McAfee Consumer Product Removal, tiež známy ako MCPR, a Symantec ponúka nástroj CleanWipe pre podnikové nasadenia (pozri Zdroje). Vyhľadajte nástroj na odstránenie vášho produktu na webe distribútora a vyhľadajte program proti malvéru.

Stiahnite si MSE

Spoločnosť Microsoft odporúča na stiahnutie aplikácie MSE použiť prehliadač Internet Explorer. Sťahovanie však funguje aj s prehliadačom Firefox. Ostatné prehliadače nemusia byť podporované. V prehliadači otvorte oficiálnu stránku na stiahnutie súboru Microsoft Security Essentials (odkaz v časti Zdroje) a potom kliknutím na ikonu „Prevziať teraz“ stiahnite súbor MSEInstall.exe. Nespúšťajte súbor z jeho aktuálneho umiestnenia, ale uložte ho na pevný disk. Ak používate 64-bitový Windows alebo si potrebujete stiahnuť verziu MSE pre iný počítač, kliknite na odkaz „K dispozícii v 33 jazykoch“ ďalej na stránke na stiahnutie MSE. Vyberte správnu verziu na stiahnutie a potom uložte inštalačný súbor na pevný disk.

Nainštalujte si MSE

Kliknutím na inštalačný súbor spustíte inštalačnú rutinu MSE a potom podľa pokynov na obrazovke nainštalujete aplikáciu. Po inštalácii vás nástroj MSE vyzve na aktualizáciu aplikácie a spustenie úvodnej kontroly. Tento proces nepreskočte, pretože by sa mal vykonať ihneď po inštalácii. MSE beží na pozadí a chráni váš počítač pred škodlivým softvérom a inými hrozbami. Nakonfigurujte nástroj na automatické získavanie a inštaláciu definícií vírusov a aktualizácií softvéru, aby bola zaistená najvyššia úroveň ochrany.