Ako zmeniť citlivosť zariadenia TouchPad v systéme Windows 7

Ak je touchpad vášho notebooku nastavený na príliš citlivý alebo nedostatočne citlivý, môže to s používaním počítača so systémom Windows 7 sťažiť. Výrobca vášho touchpadu vám poskytuje širokú škálu možností ovládania citlivosti, vďaka čomu môžete dosiahnuť, aby touchpad reagoval presne podľa vašich predstáv. Aj keď skutočné ovládače touchpadu nie sú súčasťou systému Windows 7 a konkrétne nastavenia sa budú líšiť podľa výrobcu, všetky sa nachádzajú v rovnakej všeobecnej oblasti ovládacieho panela systému Windows.

1

Kliknite na tlačidlo „Štart“ v ľavom dolnom rohu pracovnej plochy systému Windows 7. Umiestnite kurzor do poľa „Vyhľadať programy a súbory“ v dolnej časti rozbaľovacieho okna.

2

Zadajte do poľa výraz „myš“ a nad vyhľadávacím poľom sa zobrazí množstvo výsledkov. Kliknite na možnosť „Myš“ uvedenú pod nadpisom „Ovládací panel“. Otvorí sa okno Vlastnosti myši.

3

Podľa výrobcu touchpadu kliknite na kartu „Nastavenia zariadenia“ alebo „Touch Pad“. Ak máte kartu „Nastavenia zariadenia“, budete musieť kliknúť na touchpad v zozname zariadení a kliknúť na „Nastavenia“.

4

Kliknite na tlačidlo „Citlivosť dotyku“ alebo vyberte „Citlivosť“ v zozname, ktorý sa zobrazí na obrazovke, v závislosti od výrobcu touchpadu. Potiahnutím posúvača v strede okna doľava zvýšte citlivosť touchpadu a potiahnutím doprava znížite citlivosť touchpadu. Efekt bude okamžitý, takže môžete posúvať a uvoľňovať posúvač a potom otestovať touchpad a posúvať posúvač znova, kým nenájdete nastavenie citlivosti, ktoré vám vyhovuje.

5

Kliknutím na tlačidlo „OK“ v dolnej časti okna okno zavrite a uložte zmeny.