Ako vytvoriť histogram v systéme Mac Office

Aj keď v Microsoft Office pre Mac neexistuje žiadna jednoduchá možnosť na premenu údajov na graf histogramu, môžete pomocou nástrojov grafu v programe Excel vytvoriť histogram, ktorý zobrazuje údaje o distribúcii a frekvencii vo formáte grafického zvislého pruhu. Pred vytvorením histogramu importujte alebo zadajte údaje, ktoré chcete zobraziť ako histogram, v novej tabuľke zošita programu Excel so samostatnými stĺpcami alebo riadkami pre údaje o hodnote a frekvencii.

1

V aplikácii Microsoft Office pre Mac Excel otvorte súbor zošita, ktorý obsahuje vaše údaje.

2

Vyberte a zvýraznite rozsah dátových buniek v tabuľke. Nezahŕňajte štítky údajov, ktoré popisujú každý stĺpec alebo riadok údajov.

3

Kliknite na kartu „Grafy“ na páse kariet hlavnej ponuky. Kliknite na tlačidlo „Stĺpec“ v skupine Vložiť graf a potom vyberte možnosť „Zoskupený stĺpec“. Excel zobrazí vybraté údaje vo formáte histogramu. Graf môžete vybrať a presunúť na vhodné miesto na obrazovke.

4

Kliknite kdekoľvek na grafe a znova vyberte a zvýraznite údajové bunky v tabuľke.

5

Kliknite na kartu „Rozloženie grafu“ na páse s hlavnými ponukami. Zadajte názov svojho histogramu na miesto uvedené v grafe.

6

V skupine Štítky na páse s nástrojmi kliknite na tlačidlo „Osové štítky“. Kliknite na tlačidlo „Názov vertikálnej osi“ a do medzery v grafe zadajte názov vertikálnej osi. Vyberte možnosť „Osové štítky“ a potom „Názov vodorovnej osi“ a do priestoru na mape zadajte horzionálny prístupový názov.

7

Kliknutím na ľubovoľný pruh v histograme vyberte všetky stĺpce a potom v kontextovej ponuke zvoľte možnosť „Formátovať údajový bod“.

8

Zmeňte hodnotu v poli „Šírka medzery“ na „0%“, aby ste odstránili všetok priestor medzi pruhmi v histograme, a potom kliknite na tlačidlo „OK“.

9

Uložte dokument pracovnej skupiny, aby ste zachovali svoj histogram.