Na externom pevnom disku nemôžem spustiť kontrolu disku

Zaistenie toho, aby pevné disky vašej spoločnosti neobsahovali chyby, pomáha chrániť pred stratou dôležitých údajov. Zavedenie systému Windows 8 sa trochu zmenilo to, ako postupujete pri kontrole disku na pevnom disku. Teraz je už menej zrejmé, ako vykonať kontrolu, čo vedie niektorých k záveru, že táto funkcia bola odstránená. K pomôcke CHKDSK máte ale stále prístup pomocou Prieskumníka súborov. Ak obslužný program CHKDSK nefunguje, môžete tiež skontrolovať disk na externom pevnom disku pomocou príkazového riadku.

Počiatočné riešenie problémov

Pred pokračovaním v pokročilejších riešeniach skontrolujte, či pevný disk funguje a či správne komunikuje s počítačom. Vypnite pevný disk, odpojte ho od počítača, znova ho zapojte a znova zapnite. Počkajte, kým počítač zistí, že je pripojený pevný disk. Otvorte vo svojom počítači aplikáciu Prieskumník súborov a dvakrát kliknite na externý pevný disk v zozname vymeniteľných pamäťových zariadení. Ak môžete zobraziť obsah pevného disku v programe Prieskumník súborov, pevný disk a počítač komunikujú správne.

Overte nastavenia CHKDSK

Spoločnosť Microsoft prepracovala spôsob vykonávania kontroly diskov v systéme Windows 8. Disky sa automaticky kontrolujú počas postupov automatickej údržby vášho počítača. Môžete však vykonať manuálnu kontrolu disku na externom pevnom disku pomocou nástroja CHKDSK. Ak chcete spustiť tento nástroj, kliknite pravým tlačidlom myši na jednotku v Prieskumníkovi súborov a potom kliknite na položku Vlastnosti. Kliknite na kartu „Nástroje“ a potom kliknutím na tlačidlo „Skontrolovať“ spustíte nástroj CHKDSK, ktorý automaticky začne skenovať chyby.

Spustite program CHKDSK z príkazového riadka

Ak nemôžete skontrolovať disk pomocou štandardného nástroja CHKDSK, môžete ho namiesto toho spustiť z príkazového riadku. Príkazový riadok otvoríte tak, že na úvodnej obrazovke systému Windows 8 napíšete „cmd“ a kliknete na „Príkazový riadok“. Do príkazového riadku zadajte nasledujúci príkaz a stlačením klávesu Enter spustite kontrolu disku:

chkdsk / f E:

Nahraďte písmeno E písmenom zodpovedajúcim vášmu externému pevnému disku. Ak si nie ste istí písmenom spojeným s jednotkou, otvorte program Prieskumník súborov a vyhľadajte jednotku v zozname vymeniteľných úložných zariadení.

Naformátujte disk z príkazového riadku

Ak v príkazovom riadku spustíte nástroj Skontrolovať disk a rozhodnete sa, že chcete jednotku naformátovať, môžete to urobiť aj prostredníctvom príkazového riadku. Pred pokračovaním si zálohujte všetky dáta, ktoré chcete uložiť. Po zálohovaní všetkých dôležitých údajov znova spustite príkazový riadok a tentokrát zadajte nasledujúci príkaz:

formát E: / fs: ntfs

Opäť nahraďte písmeno E písmenom zodpovedajúcim vášmu externému pevnému disku. Stlačením klávesu „Enter“ spustíte proces formátovania. V závislosti od rýchlosti a veľkosti externého pevného disku môže proces formátovania trvať niekoľko minút.