Ako synchronizovať program Outlook cez OWA

Outlook Web Access alebo OWA vám umožňuje používať prehliadač na odosielanie a prijímanie e-mailov hostených na serveri Microsoft Exchange. OWA vám tiež umožňuje synchronizovať e-maily s e-mailovým klientom Microsoft Outlook. Ak chcete synchronizovať program Outlook cez OWA, potrebujete poznať názov servera Exchange a adresu webovej stránky OWA. Po nastavení Outlooku môžete na správu svojich e-mailov použiť Outlook alebo OWA.

1

Vytvorte nový poštový profil v Outlooku kliknutím na „Štart | Ovládací panel | Pošta | Zobraziť profily“.

2

Kliknutím na tlačidlo „Pridať“ pridáte profil. Zadajte názov profilu a kliknite na tlačidlo „OK“.

3

Začiarknite políčko v dolnej časti obrazovky s názvom „Ručne konfigurovať nastavenia servera alebo ďalšie typy serverov“.

4

Kliknite na prepínač označený „Microsoft Exchange“ a potom na „Ďalej“.

5

Zadajte názov svojho servera Exchange a začiarknite políčko „Použiť režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou“. Do poľa pre svoj účet zadajte svoje celé používateľské meno, napríklad „[email protected]“. Kliknite na tlačidlo „Viac nastavení ...“.

6

Kliknite na kartu „Pripojenie“, začiarknite políčko „Pripojiť k serveru Microsoft Exchange pomocou protokolu HTTP“ a kliknite na tlačidlo „Nastavenia servera Exchange Proxy ...“.

7

Zadajte adresu servera OWA, napríklad „webmail.example.com“. Začiarknite políčko „V rýchlych sieťach ....“ a „V pomalých sieťach ...“. Pre služby overovania serverom proxy vyberte možnosť „Základné overenie“ a kliknite na tlačidlo „OK“.

8

Kliknite na „Skontrolovať meno“, po výzve zadajte e-mailové heslo vášho servera Exchange a kliknite na „OK“. Pokračujte kliknutím na „Ďalej“ a na dokončenie nastavenia „Dokončiť“.

9

Spustite program Outlook a automaticky synchronizujte svoje e-maily a úlohy cez OWA.