Ako znížiť hlasitosť v aplikácii Adobe Premiere

Softvér Adobe na úpravu videa od spoločnosti Adobe vám umožňuje kombinovať a radiť videoklipy a zvukové klipy pomocou intuitívnej lineárnej časovej osi. Ak boli klipy, ktoré importujete do Premiere, zaznamenané z rôznych zdrojov, môžu mať divoko odlišné úrovne hlasitosti zvuku. Ak chcete v projekte Premiere vyrovnať hlasitosť, podľa potreby znížte hlasitosť zvukových klipov. Použite zobrazenie Časová os na rýchle a hrubé úpravy úrovne hlasitosti klipu; Ak chcete znížiť hlasitosť klipu o presnú hodnotu, použite panel Ovládanie efektov od spoločnosti Premiere. Ak chcete znížiť hlasitosť celej sekvencie klipov, na zvukovú stopu v sekvencii použite efekt Premiere Normalize Track.

Časová os

1

Spustiť premiéru. Kliknite na názov projektu, v ktorom chcete znížiť hlasitosť.

2

Kliknite na zvukový klip na časovej osi, pre ktorú chcete znížiť hlasitosť. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku „Hlasitosť“ v hornej časti klipu a potom vyberte položky „Hlasitosť“ a „Úroveň“. V hornej časti zvukového klipu sa zobrazí vodorovná žltá čiara.

3

Kliknutím a potiahnutím žltej čiary nadol znížite hlasitosť klipu. Ak chcete doladiť hlasitosť klipu, stlačte a podržte kláves „Ctrl“, potom kliknite a potiahnite žltú čiaru.

Ovládanie efektov

1

Spustite Premiere a otvorte projekt obsahujúci klip alebo klipy, pre ktoré chcete znížiť hlasitosť.

2

Otvorte ponuku „Okno“ a kliknite na „Ovládanie efektov“. Otvorí sa panel Ovládanie efektov.

3

Kliknite na klip na časovej osi, ktorého hlasitosť chcete znížiť. Kliknite na ikonu šípky nadol vedľa položky „Hlasitosť“ na paneli Ovládanie efektov.

4

Dvakrát kliknite na pole „Úroveň“ na paneli Ovládanie efektov. Do poľa zadajte zápornú hodnotu. Ak chcete napríklad znížiť hlasitosť klipu o dva decibely, zadajte „-2.“ Stlačením klávesu „Enter“ znížite hlasitosť klipu.

Normalizovať stopu

1

Spustite Premiere a načítajte projekt obsahujúci sekvenciu, ktorej hlasitosť chcete znížiť. Kliknite na názov sekvencie v hornej časti panela Časová os.

2

Otvorte ponuku „Sekvencia“ a kliknite na „Normalizovať hlavnú stopu“. Otvorí sa dialógové okno Normalizovať stopu.

3

Do textového poľa „dB“ zadajte záporné číslo. Ak chcete napríklad znížiť hlasitosť sekvencie o päť decibelov, zadajte „-5“.

4

Kliknutím na tlačidlo „OK“ znížite hlasitosť sekvencie v aplikácii Premiere.